Tillbaka till startsidan
pix

 

STYRELSE
Ordförande Gunnel Lagerquist
070-964 56 25
gunnelpahagen@gmail.com

Vice ordförande Lena Gynnemo
070-535 22 00
lena.gynnemo@telia.com

Sekreterare och kassör
Styrbjörn Mörk
070-535 21 70
styrbjorn.mork@telia.com

Lena Stenson, ledamot
073-814 38 26
lena.stenson@gmail.com

May Nyström, ledamot
0730-21 38 88
maj.nystrom46@gmail.com

Sofia Vahlne, ledamot
072-321 25 09
sofia.vahlne@hotmail.com

Bia Sigge, ledamot
070-235 80 23
biasigge3@gmail.com

REVISORER
Olof Olsson, Mårbacka
Rune Westlund, Södra Ås

Revisorssuppleanter
Kerstin Nilsson, Södra Ås
Kjell Sundström, Gunnerudstorp

VALBEREDNING
Kjell Forslund sammankallande
072-554 87 18

Ingrid Sörlin
070-422 61 61
ingrid.sorlin@telia.com

ARKIVGRUPP
Styrbjörn Mörk, sammankallande
Isabel Persson
Kjell Sundström
Marie Söhrman
Leif Östlund

FASTIGHETSGRUPP
Vakant

ÅRETS ÖSTEMTING
Tillfälligt vilande

FAKTURAADRESS
Östra Ämterviks hembygdsförening
c/o Styrbjörn Mörk
Prästbol 155, Lersta
686 96 Östra Ämtervik

Bg: 5910-7029
Swish: 123 146 24 95
Org. nr: 874000-1386

FIRMATECKNARE
Ordförande och kassör var för sig.

STADGAR
Öppna, läs, och spara!


UTHYRNING OCH ARRANGEMANG
Lena Stenson 073-814 38 26
lena.stenson@gmail.com

Gunnel Lagerquist 070-964 56 25
gunnelpahagen@gmail.com

Sofia Vahlne 072-321 25 09
sofia.vahlne@hotmail.com

ÖSTEMTINGENS REDAKTIONSGRUPP
Isabel Persson isabel.persson@telia.com
Marie Söhrman marie@km-ide.se
Leif Östlund leos@telia.com

MINNESGÅVA TILL HEMBYGDSFÖRENINGEN
Kontakt May Nyström, 0730-21 38 88
maj.nystrom46@gmail.com

Sidan uppdaterad 16 Februari, 2023