Östra Ämterviks socken

Version 18:03

Namn på gårdar och torp i Östra Emterviks hemman

Folkräkning 1890

Mantalslängder 1680 - 1750

Kyrkböcker 1650 - 1750

Sammandrag av Fryksdalshärads dombok 1602 - 1700, demo version

Om Du upptäcker felaktigheter eller har uppgifter som borde finnas med så kontakta gärna mig
Pelle i Brôten (Per Sundqvist) 0706 414882

per.sundqvist@naturverk.com