Tillbaka till startsidan
pix

 

BYGGNADER

 

BrunnsrestaurangenBrunnsrestaurangen
År 1900 övertogs brunnsverksamheten
av Johan Olsson i Södra Ås, verksamheten expanderade och nya hus uppfördes så väl på Ås Brunn som i den närmaste omgivningen. Den vackra restaurangbyggnaden som tillkom då utgör ett bra exempel på tidstypisk byggnad. På 1920-talet kunde ett 30-tal gäster tas emot och gyttjebad var en specialité. Här erbjöds också tvålmassage, saltbad, vattenbad, tallbarrsbad, halvbad och ångbad, senare också finsk bastu. Hilda Eriksson som under några år varit massör övertog rörelsen 1930 och drev badverksamheten fram till 1940 då anläggningen blev militärförläggning.

Norstastugan
Redan innan hembygdsföreningen 1955 övertog Ås Brunn så hade man hunnit införskaffa två byggnader, dels hade man från Där Nol i Västmyr köpt en stolpbod och från Norsta i Fölsvik en parstuga. Parstugan är av allt att döma en påbyggd enkelstuga och sannolikt är den äldsta delen från 1600-talet. Norstastôga som så småningom kom att flyttas till Ås Brunn övergavs som fast bostad runt 1910 då ägarna Wilhelm och Marie Nilsson byggde en ny stuga. Norstastôga invigdes som hembygdsgård 1968.

Brunnshagen

I slutet av 1800-talet flyttades två byggnader till brunnsområdet. Det ena var torpet Furåsmyren, som låg bara någon kilometer öster om Ås Brunn.

Logen
I samarbete med IS Emtarna flyttades, i början av 1990-talet, en loge från Norra Mon i Nedre Ullerud till hembygdsgården. Logen är rundtimrad och från 1800-talets början.

Karlsro

I denna byggnad finns idag vårt arkiv. Huset var en gång i tiden handelsbod och gick då under smeknamnet Mörrbo. Huset har även varit uthyrt till både fast- och fritidsboende.

Östra Emterviks Sparbanks museumÖstra Emterviks Sparbanks Museum
Hembygdsföreningen fick efter Östra Emterviks Sparbanks nedläggning 1996 överta alla inventarier från banklokalen. Banken som i många år varit den minsta självständiga banken på fastlandet, hade klarat sig utan den tekniska utvecklingen och såg i stort sett ut på samma sätt som när den startades 1889. Här kan man nu åter uppleva den gamla bankatmosfären och även sätta in pengar på Vår Bankbok men aldrig ta ut några. Bankmuseet finns i resturangbyggnaden.

Smedjan
I mitten av 1970-talet fick hembygdsföreningen två smedjor, en från Hagen i Ås och en från Nästa i Ås. På hembygdsgården sammanfördes de till en smedja med snickarbod på hembygdsgården.

Stolpboden
Från Där Nol i Västmyr inköptes en stolpbod och 1971 stod boden på plats på hembygdsgården.

Friluftsteatern
Ett nybygge har tillkommit sedan hembygdsföreningen tog över Ås Brunn och det är teaterscenen. Teatern sammanlänkar historien om Ås Brunn. Redan 1969 uppförde Emterviksamatörerna dramatiserade berättelser skrivna av Selma Lagerlöf. Här spelade personer, från den bygd hon så kärleksfullt skildrat, hennes berättelser. Som en hyllning till det hon gjort för bygden återupplivades traditionen att fira Erik Gustaf Lagerlöfs födelsedag den 17 augusti. Och var passade det bättre att göra det än på den plats som fadern varit med att forma. Efter några år byggdes en teaterbyggnad i bäckravinen och i slänten finns sittplatser för drygt 400 personer.