Tillbaka till startsidan
pix

 

pix  
Nr 65/2023
Pris: 100 kr + ev. porto.
Beställ från: Styrbjörn Mörk
styrbjorn.mork@telia.com
Kan även köpas hos:
Svanviks Handel
och Fernlöfs i Sunne.
 
   
 
Ladda hem och läs/skriv ut Artikelregister 1966–2016
Artikelregister 1966–2020
Hämta hem PDF, 36 sidor. 3,7 MB

ÖSTEMTINGEN

Föreningens medlemstidning
Utkommer en gång per år. Innehållet speglar nutid och historia
med anknytning till Östra Ämtervik.

Redaktionsgrupp
Isabel Persson isabel.persson@telia.com
Marie Söhrman marie@km-ide.se
Leif Östlund leos@telia.com
Maria Matseke maria@matseke.com

Manusstopp nr: 66
10 oktober 2024
Utkommer i mitten av december 2024.

Välkommen med artiklar
Texter, bilder, handlingar eller teckningar skickas till:
Kjell Sundström
Gunnerudstorp 26
686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK
0565-303 20

Manustexter och digitala bilder
Skicka på e-post till Kjell Sundström kjell@km-ide.se
Tecken per A4-sida: Max 3 800

Bilder
Digitala bilder i 300 dpi, vid 9–22 cm bredd. Sparade i JPG-format.
Vi skannar även in dokument, kontaktkopior och dia.

Äldre nummer av Östemtingen 60 kr + porto
Kontakt: Styrbjörn Mörk, 070-535 21 70,styrbjorn.mork@telia.com

Artikelregister 1966–2020
Register över samtliga artiklar införda i Östemtingen sedan första numret 1966.