Hemman och gårdar i Fryksdals härad

Tillbaka

 

Förteckningen, som uppställts huvudsakligen efter "Ortnamnen i Värmland" av Svenska ortnamnskommittén, avser förhållandena mot slutet av 1600-talet. Domböcker såväl som fögderihandlingar känner långt in på 1700-talet endast till de fyra socknarna Sunne, Emtervik, Fryksände och Lysvik, men i denna förteckning har Emtervik uppdelats i sina västra och östra delar och Gräsmark avskilts från Sunne. Uppgifter ges om hemmantal (skattetal), skattenatur (fr = frälse, kr = krono, övriga utan beteckning skatte /sk/) samt årtal då hemmanet upptagits eller då det först omnämnts i bl. a. skattelängder. Ej skattlagd lägenhet står i kursiv stil med bolbyn inom parentes. Årtalet 1540 avser den äldsta bevarade jordeboken.

 

Fryksände

Arnsjön - 1/4, sk, 1657
Aspe - 1/8, sk, 1581
Bada - 1, sk, 1540
Bastvålen (Östmark)
Bergeby - 1/4, sk, 1609
Bergsäng - 1/4, sk, 1623
Boviggen (Överbyn)
Bredsjön - 1/4, sk, 1644
Edet (Heden) - 1/8, sk, 1603
Eliastorp (Torsby och Rådoms skog)
Eskilstorp (?)
Fagerberget (Överbyn)
Fensbol - 1, sk, 1540
Forsbacken (Torsby)
Fäbacken (Östmark)
Gransjön - 1/4, sk, 1644
Gunnsjögården - 1/3, sk, 1564
Hollanstorp (Östmark)
Karttorpet (S. Lekvattnet)
Killingerud - 1/4, sk, sk, 1605
Kläggstranden (Torsby)
Kollerud - 1/3, sk, 1606
Kronoskogen (Fensbol/Smedserud)
Kyrkskogen (Prästbol)
Kälkerud - 1/3, sk, 1582
Lekvattnet N. - 1/4, sk, 1644
Lekvattnet S. - 1/8, sk, 1644
Lillskogshöjden (Millmark)
Långerud - 1/4, sk, 1650
Långsjöhöjden (N. Lekvattnet)
Millmark - 1, sk, 1540
Moilanstorp (Bredsjön)
Mosshöjden (Mången)
Multtjärn - 1/8, sk, 1646
Mången - 1/4, sk, 1644
Mårbacken (Torsby)
Mölnerud - 1/3, sk, 1582
Oleby - 1/2, sk, sk, 1540
Persby - 1/3, sk, 1585
Prästbol (Stommen) - 1, kr, 1540
Puranstorp (Östmark)
Puttorpet (N. Röjdåsen)
Pylktorpet (Millmark)
Pynttorpet (Bredsjön)
Rafaelstorp (Långerud)
Rattsjöberg - 1/4, sk, 1646
Rosanstorp (Östmark)
Runnsjön - 1/4, sk, 1646
Runnvålen (Bada)
Råbäcken (Gransjön)
Rådom - 1, sk, 1540
Röbjörkeby - 1, sk, 1540
Röjdoset - 1/8, sk, 1653
Röjdåsen N. - 1/4, sk, 1644
Röjdåsen S. - 1/4, sk, 1650
Rörkullen (Västanvik)
Rösbacken (Bredsjön)
Sickanstorp (S. Röjdåsen)
Skalleby - 1/4, sk, 1604
Smedserud - 1/4, sk, 1597
Snipen (Vadje)
Snårberget (Vadje)
Spettungen - 1/8, kr, 1564
Stensgård - 1, sk, 1540
Svarthultet (Mången)
Svenneby - 1, sk, 1540
Svenshöjden (Millmark/Långerud)
Sörmark - 1, sk, 1540
Torsby - 1/2, sk, 1540
Tväråna - 1/4, sk, 1655
Ulvsjön - 1/4, sk, 1644
Utterbyn - 1, sk, 1540
Vadje - 1, sk, 1540
Vadjetorp - 1/4, sk, 1635
Valborgstorp (Långerud)
Vasserud - 1, sk, 1540
Vitsand - 1/4, sk, 1649
Vittjärn - 1/8, sk, 1653
Vålberget (Mången)
Västanvik - 1, sk, 1540
Västanå - 1/4, sk, 1643
Ånneby - 1/3, sk, 152
Åshagen - 1/4, sk, 1632
Åskagsberget (Östmark)
Åsteby - 1, sk, 1540
Önneby - 1/3, sk, 1540
Önnerud - 1/3, sk, 1597
Örtjärnshöjden (Rådom)
Östmark - 1, sk, 1540
Överbyn - 1, sk,1540

Gräsmark

Abborrtorpet (Timbonäs ?)
Anderstorp (Långenäs)
Berg V. - 1/2, sk, 1564
Bertilstorp (Långenäs)
Borran (N. Västerrottna)
Borrsjön - 1/8, sk, 1653
Bryngel-Jöns-torpet (Timbonäs)
Bråne N. - 1/4, sk, 1638
Bråne S. - 1/4, sk, 1617
Dalen - 1/8, sk, 1634
Dragontorpet (Långenäs)
Fagerstad - 1/8, sk, 1638
Forsnäs N. - 1/4, sk, 1617
Granbäck - 1/2, sk, 1582
Granbäckstorp N. - 1/4, sk, 1624
Granbäckstorp S. - 1/4, sk, 1624
Granån (Långenäs)
Grinnemo - 1/3, sk, 1581
Gräsmarken - 1/2, sk, 1564
Hammarsmedstorpet (N. Ängen)
Hedås - 1/3, sk, 1581
Holmsjötorpet (Långetjärn)
Hult - 1/8, sk, 1540
Humsjön - 1/8, sk, 1642
Hunnekullen (Timbonäs)
Håcktorpet (Långenäs)
Höjden - 1/4, sk, 1641
Höjden (Långenäs)
Karlstorp (V. Berg)
Kriggetorpet (Långenäs)
Kymmen - 1/3, sk, 1633
Kymstad - 1/3, sk, 1590
Kärr (V. Gräsmarken) - 1/8, sk, 1640
Linnan (Kärr)
Luketorp (Långetjärn eller Timbonäs)
Lusketorpet (Timbonäs)
Längehenrikstorp (Timbonäs)
Långejanstorp - 1/4, sk, 1686
Långenäs - 1/4, sk, 1626
Långetjärn - 1/4, sk, 1649
Malsjö - 1/3, sk, 1582
Mången - 1/4, sk, 1644
Norketorpet (Långenäs)
Näs V. - 5/8, sk, 1540
Orranstorp (Timbonäs)
Poptorpet (Timbonäs)
Pynttorpet (Timbonäs ?)
Portnär - 1/4, sk, 1597
Ragvaldstjärn - 1/8, sk, 1642
Rintetorpet (Långenäs)
Ronketorp (N. Västerrottna)
Sandviken - 1/4, sk, 1617
Soranstorp (Långetjärn)
Stenserud - 1/8, sk, 1621
Strusstorpet (Långejanstorp)
Surrolofstorp (Långetjärn)
Sälsjön - 1/4, sk, 1640
Timbonäs - 1/4, sk,1672
Tiskaretjärn - 1/8, sk, 1640
Torbjörnstorp (V. Ns)
Trötvik - 1/2, sk, 1582
Tvällen (Timbonäs)
Tvällhöjden (Timbonäs)
Tvälltorpet (Timbonäs)
Uddheden - 1/2, sk, 1583
Ulvsbyskogen (Långenäs)
Ulvsjön - 1/8, sk, 1620
Vihållstorp (N. Ängen)
Vålön - 1/4, sk, 1621
Västanå - 1/4, sk, 1624
Västerrottna N. - 1, sk, 1540
Västerrottna S. - 1, sk, 1540
Ängen N. - 1/4, sk, 1620
Ängen S. - 1/8, sk, 1620
Örsjötorp (Långenäs)

Lysvik

Backa - 1/2, sk, 1540
Berga V. - 1/3, sk, 1540
Berga Ö. - 1, sk, 1540
Bjälverud - 1/2, sk, 1586
Gullsby - 1/3, sk, 1597
Gällserud - 1/3, sk, 1606
Kyrkbyn - 1/3, sk, 1590
Kårrud - 1/3, sk, 1582
Lövåsen - 1/4, sk, 1600
Myringbyn - 1/2, sk, 1540
Ransby - 1, sk, 1540
Ransbytorp - 1/4, sk, 1626
Råby - 1/3, sk, 1600
Skäggegård - 1, sk, 1540
Solberg - 1/4, sk, 1600
Strand(torp) - 1/8, sk, 1540 (?)
Strandvik - 1/3, sk, 1590
Stävarby - 1/3, sk, 1590
Säter - 1/8, sk, 1664
Väsby - 1/4, sk, 1643
Å segård - 1, sk, 1540
Ö jenäs - 1/2, sk, 1542


Sunne

Altjärn (el. L.Bonäs)
Angersby - 1, kr, 1540
Arneby N. - 1, sk, 1540
Arneby S. - 1, sk, 1540
Arnstorp (Jangshöjden), 1/4, sk, 1624
Arvidstorp - 1/8, kr, 1634
Askersby - 1, sk, 1540
Askerud - 1, sk, 1540
Backa - 1/3, sk, 1572
Backetorp - 1/2, sk, 1600
Baggetorpet (Rottneros)
Berga - 1, sk, 1540
Bergskog - 1/2, kr, 1540
Bergstorpet (Rottneros)
Björserud - 1/3, sk, 1576
Boberg - 1/8, sk, 1634
Bolåsen (Prästgården)
Bonäs L. (Gårdsjö ?)
Borgeby N. - 1, sk, 1540
Borgeby S. - 1, sk, 1540
Boseby - 1/3, sk, 1581
Bryggegården - 1/3, sk, 1606
Brårud - 1, fr, 1540
Bråruds säter
Bråsstorp - 1, sk, 1540
Bräckan - 1/3, sk, 1583
By - 1, sk, 1540
Bäck (N. Skogen) - 1/3, sk, 1590
Bäckebråten - 1/4. sk, 1634
Bössesmedstorpet (Prästgården)
Ed - 1, sk, 1540
Esbjörke - 1, sk, 1564 (1509)
Forsnäs S. (Skarped) - 1/4, sk, 1564
Gersbyn (Sundsberg) - 1, fr, 1540
Getnäs - 1/4, sk, 1617
Gettjärn - 1/2, sk, 1564
Gjutaregården - 1, sk, 1540
Guldsmedstorpet (Rottneros)
Gullsby - 1/2, sk, 1564
Gunnarsby - 1, sk, 1540
Gunnerud - 1, sk, 1540
Gylleby - 1, fr, 1540
Gårdsjö (Gårdsrud), 1/2, sk, 1540
Göstorpet (Rottneros)
Hastersby - 1, sk, 1540
Hedåsen - 1/8, sk, 1620
Holmby - 1/3, sk, 1600
Huseby - 1/3, sk, 1585
Hån - 1/2, sk, 1581
Hägerud - 1/3, sk, 1581
Häljeby - 1, fr, 1540
Hälleberg - 1, sk, 1540
Hälserud - 1, sk, 1540
Högen - 1/2, sk, 1581
Högforsen - 1/4, sk, 1606
Hökerud (Hökhult) - 1/4, sk, 1617
Ingeborgjorden - 1, sk, 1540
Ingersby(torp) V. - 1/3, sk, 1540
Ingersby Ö. - 1/3, sk, 1590
Ivarsbjörke (el. Björke) - 1, sk, 1509
Jangshöjden, se Arnstorp
Karsbol (Kålsboda) - 1/3, sk, 1583
Katterud - 1/4, sk, 1606
Klockaregården - 1, kr, 1600
Kolartorpet (Gylleby)
Kolartorpet (Rottneros)
Lilltorp - 1/4, sk, 1618
Lunden (el. Stöpsjöskogen)
Lövåsen - 1/8, sk, 1661
Maggeby - 1, sk, 1540
Mellby - 1/4, sk, 1603
Munkebacka - 1/3, sk, 1600
Mörkerud - 1/4, kr, 1582
Näs N. - 1/2, sk, 1540
Orretorp (Rottneros)
Persby - 1/4, sk, 1603
Prästgården - 1½, kr,
Pålsby - 1/4, sk, 1602
Pörte (Tvärån, Östanbjörke)
Ransjötorp (Prästgården)
Ribbenäs - 1/2, sk, 1540
Rottneros - 1, fr, 1509 (1435)
Rådom - 1, sk, 1540
Råmyren - 1/8, kr, 1621
Röberg - 1/2, sk, 1540
Sannäs (Getnäs)
Simrud - 1/4, sk, 1617
Skinnargården - 1, kr, 1540
Skinnarsbacka - 1/3, sk, 1600
Skinnerud - 1/4, sk, 1606
Skogsberg - 1/4, sk, 1630
Skrötingerud - 1/2, sk, 1564
Skäggeberg - 1, sk, 1540
Spelnäs - 1, sk, 1540
Spelnästorp - 1/8, sk, 1634
Stensjön (Stentjärn) - 1/4, sk, 1644
Stöpsjöskogen (under Bergskog)
Sundstorp - 1/8, sk, 1610
Svartserud - 1/4, sk, 1631
Svenstorp - 1/3, sk, 1600
Svineberg - 1, sk, 1540
Såneby N. - 1, sk, 1540
Såneby S. - 1, sk, 1540
Sånebytorp (Male) - 1/4, sk, 1630
Säter (S. Skogen) - 1/4, sk, 1624
Sätterstad - 1/8, sk, 1676
Tjustersby - 1, sk, 1540
Tomthult - 1/8, sk, 1634
Toneby - 1, sk, 1540
Tonerud - 1/3, sk, 1564
Torsby - 1, sk, 1540
Tosseberg - 1, sk, 1540
Trädgårdsmästartorpet (Rottneros)
Tväråna (Pörte, Östanbjörke)
Ulvsbjörke (Ivarsbjörke)
Ulvsby - 1, sk, 1540
Ulvstorp (Ivarsbjörke)
Viken (el. Bråten) - 1/3, sk, 1583
Vitteby - 1/2, sk, 1564
Vänviken (N. Viken) - 1/8, sk, 1624
Västansjö - 1, sk, 1540
Vävaretorpet (Prästgården)
Åleby - 1, kr, 1540
Åmberg N. - 1/2, kr, 1540
Åmberg S. - 1, sk, 1540
Åna N. - 1/2, sk, 1540
Åna S. - 1/3, sk, 1606
Årnäs - 1/8, sk, 1653
Årås - 1/3, sk, 1609
Ås - 1/2, sk, 1540
Öjervik - 1, kr, 1457
Önsby - 1/3, sk, 1600
Östanbjörke - 1, sk, 1540
Östanås - ½

 

V. Emtervik

Aplung - 1, sk, 1540
Aplungstorp N. - 1/2, sk, 1540
Aplungstorp S. - 1/8, sk, 1676
Backa - 1/4, sk, 1638
Berga - 1, sk, 1540
Bråten - 1/3, sk, 1600
Bäckebron - 1/4, sk, 1616
Elofsrud (Elofstorp) - 1/2, sk, 1600
Folkesgården - 1/4, sk, 1540
Grava - 1/4, sk, 1649
Hensgård - 1, sk, 1551
Hensgårdstorp - 1/4, sk, 1653
Humlen - 1/4, sk, 1611
Ingeby - 1/2, sk, 1554
Kisterud - 1, sk, 1554
Knutserud - 1/8, sk, 1676
Kringeråsen - 1/4, sk, 1616
Kålsgården - 1/2, sk, 1581
Liane - 1/4, sk, 1540
Persby - 1/8, sk, 1540 (?)
Perstorp - 1/4, sk, 1628
Sillegården - 1, sk, 1540
Svensby - 1, sk, 1540
Säljebacka - 1/2, sk, 1603
Åsen - 1/4, sk, 1593

Ö. Emtervik

Arvidstorp - 1/2, sk, 1564
Bogerud - 1/4, sk, 1614
Bonäs (St.) - 1/3, sk, 1582
By - 1, kr 2/3, sk 1/3, 1460
Bävik - 1, sk, 1540
Bösseviken - 1/4, sk, 1614
Dalen 1/4, sk, 1672 från St. Kil
Fasterud - 1/3, sk, 1581
Fölsvik - 1, sk, 1540
Gunnerud - 1, sk, 1540
Gunnerudstorp N. - 1/2, sk, 1564
Gunnerudstorp S. - 1/2, sk, 1564
Högberg - 1, sk, 1540
Korterud - 1/3, sk, 1581
Kvarntorp - 1/8, sk, 1620
Medskog (Sandviken)
Mickelstorp (L.Bonäs) - 1/8, sk, 1626
Mosserud - 1/8, sk, 1646
Mårbacka - 1/4, sk, 1609
Nolbergsviken - 1/8, sk, 1615
Prästbol - 1, fr 1/3, sk 2/3, 1540
Rud - 1/3, sk, 1581
Sandviken - 1/4, sk, 1614
Skacksjö - 1, sk, 1540
Smedsby - 1, sk, 1546
Stavik - 1, sk, 1540
Svenserud - 1, sk, 1540
Visteberg - 1/3, sk, 1581
Visterud - 1/3, sk, 1589
Västegård - 1, sk, 1540
Västmyr - 1, sk, 1540
Å lkärrsrud - 1/4, sk, 1600
Ås Norra - 1, sk, 1540
Ås Södra - 1, sk, 1540
Ä lvbäck - 1/4, sk, 1646
Örbäck - 1/4, sk, 1609
Östmansby - 1/2, sk, 15